Eliška z kraje Karla IV. & a má osoba, při obranách